Pınar Yayınları kurulduğu 1980’den bu yana, yayımladığı telif ve tercüme eserlerle Türkiye’nin kültür hayatına önemli katkılarda bulundu. Üniversite yıllarında dönemin sosyal hareketlerinin içinde yer almış bir grup arkadaş, kültürel bir mahfil olarak Pınar Yayınlarını kurdular.  “Geleneğin ihyasından geleceğin inşasına giden yolun uzun bir süreç olduğu kanaatindeki yayınevi benzer çizgiye, ufku anlayışa sahip yazarlarla portföyünü geliştirdi.

 

Türkiye’nin geçirdiği ekopolitik süreçlerin duyarlıklarını, fikrî atmosferini, zamanın ruhunu gözeten yayınevi geleneğe kuru kuruya bağlı kalmayıp dünyadaki gelişmeleri de takip ederek İslam düşüncesinin yenilenmesi, Kur’an ve sünnete dayalı, dinamik, bir dinî düşüncenin yerleştirilmesi misyonunu benimsedi. Pınar Yayınları Türk fikir hayatına sunduğu eserlerle bu amacını büyük oranda gerçekleştirirken hem İslam dünyasından hem Batı’dan pek çok ismi kültür ve fikir hayatımıza kazandırdı.

 

 Zaman içinde yeni ilgi alanlarına, farklı konulara giren yayınevimiz, çağdaş sorunlar, İslam düşüncesi, felsefe, Kur’an araştırmaları, siyer, edebiyat, tarih başta olmak üzere pek çok alanda ufuk açıcı, öncü eseri ve ismi okurla buluşturdu. Yayınevimizin Türkiye’ye tanıttığı pek çok ismin öteki eserleri büyük bir fikrî açlıkla, şevkle başka yayınevleri tarafından çevrilerek yayımlandı. Yayıncılıkta oluşturduğu özgün tarz ve geliştirdiği deneyim, Pınar’ın fark yaratan bir kazanımıdır.  Türkiye’nin ortak aklına hitap eden, yayımlarıyla bunu geliştiren yayınevimiz aynı zamanda İslam âlemindeki fikrî hareketliliğin, Batı dünyasındaki mühim yaklaşımların bu ortak aklı zenginleştirmesine katkıda bulundu. Bu amaçla âlimlerin, düşünürlerin, aydınların eserlerini ülkemize taşıdı; evrensel bakış açısına sahip geniş bir külliyata ulaştı. 40 yıldır Doğu ve Batı’nın, daha doğrusu insanlık birikiminin kayda değer ürünleri, düşünce dünyasının usta kalemleri Pınar Yayınları’nın listesini zenginleştirdi ve zenginleştiriyor. Yayınevimiz Cemil Meriç, Edward Said, Cevdet Said, Henri Laoust, Roger Garaudy, Martin Esslin,  Noam Chomsky, Peter L. Berger,  Paul Feyerabend, Arnold Toynbee, Uriel Heyd,Maxime Rodinson, Herbert Schiller, Toshihiko Izutsu,  Ivan Ilich, Frank Furedi gibi yazarların eserleriyle deyim yerindeyse Türkiye’deki yayın hayatında bir çığır açtı.

 

İslami ilimlerle sosyal bilimlerin referans kaynakları kadar yeni araştırmaları da dikkate alan Pınar Yayınları; İbn Teymiye, Frantz Fanon, Said Halim Paşa,  Henri Pirenne, İbn Kayyim El Cevziyye, Celalettin Vatandaş, Seyyid Sabık, Mevdudi, AntonC. Zijderveld, Abdulkadir Udeh, Seyyid Kutup, Malcolm X, Ragıp El İsfahani, AhmedReysuni Taha Abdurrahman, Hüseyin Kâzım Kadri, Abdurrahman Arslan, Mustafa Aydın, Immanuel Wallerstein, Wael B. Hallaq, Ercan Yıldırım, Maurice Lombart, Abdullah Yıldız,  Sefer Turan, Adem Özköse, Kürşat Atalar, Abdulvahhab El Efendi,  Edward S.Herman, Nakip El Attas, Yaşar Kutluay gibi kalıcı yazarların   eserlerinin okura ulaşmasına çaba gösteriyor.

 

Zaman içinde çeşitlenen kitaplar farklı dizilerde toplandı. Tarih dizimizde alanında öne çıkan tarihçilerin seçkin eserlerini, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemlerini içeren özgün çalışmaları akademimizin, fikir hayatımızın ilgisine sunduk. Edebiyat dizisi, Türk ve dünya edebiyatından onlarca roman ve hikâye kitabını yayımlıyor. Araştırma dizimiz, Türkiye’nin siyasal, toplumsal, kültürel yüzlerini anlamak için mutlaka okunması gereken bir kitaplık oluşturuyor. Güncel dizimiz Türkiye ve dünya ile ilgili güncel konu ve temalara alternatif bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan söyleşi, anlatı, anı, inceleme türü kitapları içeriyor. Yayınevimizden her ay ortalama dört yeni kitap basılıyor, bir o kadar kitabın yeni baskısı yapılıyor.

 

Pınar Yayınları hiçbir zaman belli bir kesimin yayınevi olmadı; yayımlarıyla çok farklı sosyal çevreden okura ulaştı, Türkiye’nin meselelerine dokundu, kapsayıcı, bütünlüklü bir yayın politikası geliştirdi. Pınar, kolektif bir çabanın sonucu doğdu, bugünlere geldi; çok değerli âlimlerden, entelektüellere, çevirmen, editör, düzeltmen, dizgici, tasarımcı ve çalışana kadar bu müşterek işleyişi devam ettiriyor.

 

Pınar Yayınları, 40 yılda çeşitli diziler hâlinde yüzlerce kitap yayımladı ama sevinerek söyleyebiliyoruz ki, bu yolculuk henüz bitmedi; tersine yeni alanlara da açılarak tüm heyecanıyla sürüyor, sürecek.

 

Yüzlerce kitap yayımlayan Pınar Yayınları, “tanınmış uluslararası yayınevi” niteliğine sahiptir.  Yayınevimizden çıkan kitaplar yurtiçindeki tüm üniversitelerin kütüphanelerinin yanı sıra, Cambridge, Harvard, Stanford, Columbia, Yale, Köln, Hamburg, Chicago gibi üniversitelerin kütüphane kataloglarında da yer almaktadır.

 

Pınar Yayınları bu toprakların birikimini, hassasiyetlerini, hissiyatını, meselelerini İslam âleminin, Batı medeniyetinin dikkatine sunarken oralardaki gelişmeleri bu ülkeye taşımaya, uluslararası perspektifte yayın yapmaya devam edecek.