Örnek ve Önder Hz. Peygamber (s.a.v)
5/5

Peygamberler insanlık için “en güzel örnek”ve “model kişilik”lerdir; onlar Allah’tan aldıkları ilahî hakikâtleri sadece insanlara duyurmakla kalmazlar bu ilkelerle şekillenen örnek hayatı bizzat yaşayarak yeni bir insan ve toplum tipi inşâ etmenin mücadelesini de verirler. Ancak peygamberlerin Tevhid çağrısı ve önerdikleri yeni hayat tarzı; zulüm haksızlık ve sömürü üzerine kurulu cahili yaşam biçiminden beslenenler açısından en büyük tehlike ve tehdit olarak algılanır. Zira Tevhid çağrısının özünü oluşturan “Lâ ilâhe illallah” kelime-i tayyibesi insanların Allah (cc) dışında tapındıkları tüm sahte ilahları reddeder ve yok sayar. Bu yüzden statükonun ve statükoyu temsil eden putperestliğin devamında çıkarı olan azınlık sınıf peygamberlere ve müminlere şiddetle karşı koyarlar. Böylece mücadele başlar.
Peygamberlerin örnek/model hayatları onların Tevhid mücadeleleri ve tevhidi değişim süreçleri gereğince incelenmeden ve bugüne taşınmadan anlaşılamaz. Elbette peygamberler; sadece mücadele pratikleri açısından değil her alanda mükemmel örnektirler; ancak bu kapsayıcı örneklik pasif değil aktif/dinamik bir ortamda şekillenir.
Bu çalışma; “kul”ve “rasûl”Hz. Muhammed’in (s) hayatını ve Tevhid mücadelesini kronolojik akışına uygun olarak sade ve ayrıntılardan arındırılmış bir üslûpla sunmak ve bugüne taşımak amacıyla kaleme alınmıştır. O’nu (s) tanımak O’nu (s) anlamak/anlatmak ve O’nun (s) izinden yürümek niyazıyla.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2019

Boyut
Sayfa Sayısı

333

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe