Önder, Lider, Komutan Hz. Peygamber (s.a.v)
5/5

Kur’ân’ın emir ve talimatları doğrultusunda “Ben rahmet peygamberiyim; ben harp peygamberiyim” buyuran Rasûlüllah’ın (s.) hem tebliğ sahasında ve hem de savaş meydanlarında sergilediği en güzel örnekliği; önderliği askeri liderliği komutanlık vasıfları savaş stratejisi ve taktikleri davet ve cihad ruhu yüzyıllar boyu Müslümanları tarihin aktif özneleri haline getiren ve İslâm’ın izzetini ayakta tutan en önemli ve en dinamik unsur olmuştur. Kur’an Ahzab suresi 9-27. âyetlerde Hendek savunmasının zorlu şartlarına dikkatlerimizi çekerken Hz. Peygamber’in (s) bu eşsiz direnişini “üsve-i hasene” olarak tanımlar ve “en güzel örneklik” ebedi bir “direniş modeli” olarak müminlerin önüne koyar:

İslâm’ın en temel kavramlarından biri olan “cihad”ın içi boşaltılarak ortadan kaldırılmaya çalışıldığı “cihad” kavramını “terör”le özdeşleştirmek isteyen küresel emperyalizmin Müslümanların her türlü direnişlerini ve en haklı savunma savaşlarını “İslami terör” diye damgalamak suretiyle onları pasifize etmeyi uysal kalabalıklara dönüştürmeyi hedeflediği bir süreçte bu eser İslam’da cihadın “düşmanla hem savaş araç gereçleriyle fiilen savaşmak hem İslâm’ın emir ve yasaklarına uymak nefsi kötülük ve haramlardan alıkoymak hem şeytanın ve yandaşlarının hile ve tuzaklarına karşı koymak hem de İslâm’ın bilinmesi yücelmesi ve hakim olması için her türlü fikri fiili maddi çabayı göstermek yani kalp dil el ve silâh gibi beşerî aksiyonun tüm vasıtalarını kullanmak” anlamına geldiğini Komutan Hz. Peygamber’in örnekliğinde ortaya koymaktadır.

Önder Lider Komutan Hz. Peygamber Peygamberimiz’in (s.a.v) askeri komutanlık vasıflarını savaşlardaki uygulamalarını mücâhid-savaşçı sahabeleriyle ilişkilerini antlaşmalardaki basiretini yani harp peygamberi olarak en güzel örnekliklerini detaylıca ele alan ve Hz. Peygamber’in gazvelerinden seriyyelerinden siyasi stratejik ve taktik dersler çıkaran bir başvuru kitabı.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2010

Boyut
Sayfa Sayısı

462

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe