Maslahat Risalesi
5/5

Hanbelî mezhebi içinde farklı bir çizgi oluşturan Necmeddin Tûfî maslahata riayeti fıkıh usulündeki delillerden biri hatta muamelat sahasında en muteberi olarak görmüş ve buna bağlı yeni bir içtihat yöntemi teklif etmiştir.
Tûfî’ninİmam Nevevî’ninKırk Hadisadlı eserinin şerhinde “Zarar vermek de zarara zararla mukabele etmek de yoktur” hadisindeortaya koyduğu görüşleri Maslahat Risalesi olarak tanınmıştır.Buradaki bakış açısıhem Hanbelîlerin hem de kendinden önce maslahat-ı mürsele veya istislah prensibinden bahseden usulcülerin görüşlerini aşmıştır.Tûfî’ninmaslahat görüşü çağdaşlarından ziyade çağdaş İslâm düşünürlerinin ilgisini çekmiştir.Onun kıymetini teslim etmenin bereketli fikriyatını keşfetmenin vakti artık gelmiştir.Şurası açık ki İslâm hukuku ancak Tûfî’nin maslahat anlayışıyla gelişebilir.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2018

Boyut
Sayfa Sayısı

128

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe