Kur'an'ın Tartışmalı Konuları
5/5

Kur’an başta Yahudilik ve Hıristiyanlık olmak üzere insanındini tecrübesiyle ilgili önemli bilgiler içermektedir. Kur’an’ınYahudilik ve Hıristiyanlık hakkında verdiği bilgiler bu dinlerin kaynaklarında verilenlerle büyük ölçüde örtüşmektedir. Ancak Kur’an resmi inanç sistemleri yerine iman-ibadet-ahlâk ilişkisi çerçevesinde Yahudi ve Hıristiyan yaşamında yer alan tevhide aykırı anlayış ve uygulamaları yansıttığı için bazen bu dinlerin kaynaklarından farklı bilgiler sunmaktadır. Buna karşılık Yahudilik ve Hıristiyanlık Kur’an’ın kendi temel inançlarıyla ilgili eleştirel ve reddedici yaklaşımına itiraz etmektedirler. Eserin birinci bölümünde Hz. Musa kıssasında sözü edilen Firavun ve Haman’ın kimliği tespit edilmeye çalışılmıştır. Eski Ahit’in Ester kitabında adı geçen Haman Firavunlar dönemi Mısır’ında değil Persler dönemi İran’ında yaşamıştır. Dolayısıyla Ester’deki bilgiyle Kur’an’daki bilgi arasında zıtlık bulunmaktadır. Ester’dekini doğru kabul eden Yahudi ve Hıristiyan polemikçiler Kur’an’ı bu konuda tarihsel hata yapmakla itham etmişlerdir. Eserin ikinci bölümünde Yahudilerin Hıristiyanlar gibi Allah’a oğul isnat ettiklerini bildiren Tevbe suresi 30. ayet incelenmiştir. Bu ayette Yahudilerin Üzeyir’i Allah’ın oğlu olarak kabul ettikleri belirtilmektedir. Yahudiler ise dinlerinde böyle bir inancınbulunmadığını Kur’an’ın kendilerine iftira attığını söylemektedirler

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2011

Boyut
Sayfa Sayısı

128

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe