Kur'an İsimleri Antolojisi
5/5

‘Yaşadığımız dünyada cehalet oldukça yaygınlaştı ve dayanılmaz bir hal aldı. Fitneler çoğaldı küfür ve isyan akımları birbiriyle yarışır oldu. İnsan da kendisi gibi yaratılmışlara tapar hale geldi. Cinayetler çoğaldı yasaklar çiğnendi ve dünya karanlıklara gömüldü. Herkes yolunu şaşırmış bir halde. Ne iyilik kabul görüyor ne de kötülük reddediliyor. Her tarafı küfür isyan zulüm ve düşmanlıklar kaplamış. Bütün bunların sebebini araştırdığımızda insanların ilahi çağrıya kulak asmadıklarını ve Allah’ın gönderdiği ışık ve hidayetten uzak kaldıklarını göreceğiz. İşte bu bağlamdan olmak üzere Kur’ân İsimleri Antolojisi adlı el-Büleyhi’nin bu temel eseri Kur’ân’ın kendi kendisini tanıtması açısından önemli bir yere sahiptir. Alanında Türkçe’ de ilk eser olma özelliği taşıyan bu Antoloji ‘Kur’ân’ın Gayesi’ ‘Kur’ân’ın Yol Göstericiliği’ ‘Kur’ân’ın Meydan Okuma Yöntemleri’ ‘ Vahyin İniş Şekilleri’ ‘Peygamber’in Misyonu’ ‘Kur’ân’ın İsimleri’ ‘Kur’ân’ın Temel Konuları’ şeklinde bölümlerden oluşmaktadır. Kitab’ın en ayırt edici yönü özellikle ‘Kur’ân İsimleri’ ni incelerken eski dönem Arap Edebiyatı’ndan Peygamber Dönemi ve sonrası Arap Şiiri ve Edebiyatı’ndan örneklemeler kullanması ve Kur’ân’ın bu kelimelere kattığı anlam derinliklerini ortaya koymasıdır.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2006

Boyut
Sayfa Sayısı

438

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe