İslamofobi
5/5

İslâmofobi 11 Eylül’den sonraki teröre karşı savaş oryantalist esatir İslâmcı tehdit ırkçılık yeşil korku temel haklara saldırı neoliberalizmin siyasi mantığı neconların imparatorluk politikalarıdüşman imal etmek ve yeni McCarthyizm liberal emperyalizm gibi oldukça farklı konular üzerine düşünmek için bir araç oldu.Yerli yerine oturulduğunda dini değil siyasi bir kavram olarak İslâmofobinin imparatorluk politikalarının günümüzdeki biçimlerini çözümlemek ve eleştirmekte bir yorum anahtarı görevi gördüğü söylenebilir. Aslına bakılırsa tartışmanın yoğunluğu ve İslâmofobik politikalar bu kavramın çağımızda asli olan kimi konuları tam da kalbinden yakaladığını göstermektedir.

Siyasi veçhesi çoğu zaman göz ardı edilen İslâmofobi o kadar sık ve bazen yersiz şekilde kullanılıyor ki neyin kastedildiği ne kadar isabetle anlatıldığı anlaşılamıyor bile. Deepa Kumarİslâmofobi İmparatorluğun Siyasetikitabında eleştirel bir şekilde bu kavramı çözümleyip çıkış noktalarını irdelerken asıl olarak bu muğlaklığı gidermeyi başarıyor. İslâmofobi kavramının tarihsel arka planını özetleyerek günümüzün siyasi tartışmalarıyla ilişkisini keşfe çıkıyor. Dahası bu ideolojinin büyük ölçüde siyasal gündeme hizmet etmek üzere yönetici elit tarafından harekete geçirildiğini belirgin kılıyor. İslâmofobinin dine değil siyasete dair olduğunu iddiaeden Kumar İslâmofobi ile siyaset alanında mücadele edilmesi gerektiğini savunuyor. Bu çaba hem İslâmofobi kavramını doğru bir bağlama oturtuyor hem de zihin açıcı bir dille imparatorluk politikalarını maharetle gözler önüne seriyor.

İslâmofobi İmparatorluğun Siyasetiİslâmofobi hakkında açıklayıcı ve ufuk açıcı bir kitap…

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2016

Boyut
Sayfa Sayısı

288

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe