İslami Söylem ve Gelecek
5/5

Bu kitabın sunulmasını asıl amacı söylemin planla biçimin içerikle ıstılahın mefhumla içice olduğunu yarının bugünden başladığını geleceğin şimdi üzerine kurulduğunu ısrarla vurgulamaktadır. Bu bağlamda şunu söylemek gerekir ki İslamcıların sorumluluğu ağırdır. Çünkü onların söylemi insanlara bütün iyilikleri müjdeleyen niteliktedir. Bu yüzden toplumsal ve tarihi hesaplaşma son tahlilde çok ince ve çok sert olacaktır. Zira İslamcıların şimdiye dek ortaya koydukları p lan kaba saba bir yığın ya da donuk bir kalıptan ibaret değildir; aksine etkin devingen ve sonuç verebilecek dinamik bir yapıya sahiptir. Çünkü makul olmayan bir plan ister istemez kendisini ifade eden söylemi dar bir çerçeve içerisine sıkıştırarak donuklaştırır; kendisini sağlam sandığı bir sürü engelin içerisine hapseder. Oysa o gerçekte bozuk son derece sığ çabukça denilebilen bir zemine sahiptir.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2000

Boyut
Sayfa Sayısı

288

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe