İslam Düşüncesinde Tevhid ve Estetik İlişkisi
5/5

İslam tevhid ve tenzih açısından güzellik fenomenini değerlendirmede hangi temel özellikleri gözönünde tutmaktadır? Bu soruyla İslam sanat ve medeniyet tarihinde nasıl bir cevap verilmiştir?

Bunlar bilinmeden bir estetik düzen delili inşası istenilen ölçüde mümkün olabilir miydi?

Estetiğin gelinen çağda kesin bir tanımı yapılmış mı estetik ergümanlar üzerine Allah’ı bilmeye dayalı bir delil geliştirilebilir mi? Geliştirilirse ne derece sağlıklı ve kalıcı bir delil ikame edilebilir? Kur’an objekktif veya subjektif olarak güzellik tanımlanmakta mıdır yoksa nitelikleri üzerinde mi durulmaktadır? Kur’an neden bakışları insanın anatomik yapısına ve alemin yaratılışına çevirmektedir?

Bu eserde İslam düşünce tarihinde güzellik problemine yapılan anlamsal vurgularla Kur’ani temellere ne derece yaklaşılmış olduğu Kur’an’da güzelllikle ilgili kavramların hangi çeşit güzelliği anlattıkları ve bu güzellik çeşitleriyle uluhiyet arasında nasıl bir ilişkinin kurulduğu alem ve güzellik ilişkisi Kur’an’da anlatılan güzellik nitelikleri güzelliğin nesneler dünyasında canlı-cansız varlıklarda maddi suret manevi ve davranış anlanlarında nasıl tazahür ettiği diğer yandan varlık düzleminde müşahade ettiğimiz eşsiz güzellik görüntüleri karşısında bir insan olarak Allah’ı söz ve davranış planında nasıl takdir etmemiz gerektiği ve bizatihi güzellik olgusuna katılmanın yaşama bakımından yollarının neler olabileceğine cevaplar aranmaktadır.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2002

Boyut
Sayfa Sayısı

327

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe