Gazzali'nin Siyaset Anlayışı
5/5

İslâmî ilimler sahasında müstakil kitapları bulunan Gazzâlî’nin siyaset alanındaki yaklaşımları üzerinde pek durulmamıştır. Bu ise onun en çok okunan eserlerinin siyasi bağlamının göz ardı edilmesine sebep olmuştur. Oysa eylem sabit fikrinin hâkim olduğu Gazzâlî düşüncesinin bir siyasetle ya da bir yönetme sanatıyla sonuçlanmaması düşünülemez. Zira bir teoloji bir ahlak ve bir hukuk varsayıldığında orada kesinlikle her şeyden bağımsız olmaktan uzak bir siyaset de vardır. Bu siyaset toplum içinde bizzat kendini yönetmektir bu konuda başkalarına yardım etmektir veya İslâm’a uygun şekilde toplumu yönetmektir ve her şeyden önce İslâm’ı bilme sonra da onu hayatın değişken ve çoğu kez yeni realitelerine uygulama sanatıdır.
Gazzâlî’nin siyaset felsefesi hakkındaki en kapsamlı çalışma Henri Laoust tarafından yapılmıştır. Gazzâlî’nin Siyaset Anlayışı adını taşıyan bu eserde önce onun yetiştiği siyasi ortam ve başlıca eserlerinde siyaset meseleleri incelenmiştir. Ardından önemli siyaset terimlerinin tanımlarından başlanarak siyaset-ilim siyaset-insan ilişkileri siyasi yapının ana unsurları olarak imam vezir ve hukukçuların nitelikleri ve işlevleri İslâm siyaset düşüncesi ile karşılaştırmalı bir şekilde irdelenmiştir. Bunun yanında siyasi faaliyetin dini ve dünyevi amaçları siyaset sosyolojisi bakımından ibadetler ahlaki faziletler adalet suç ve ceza yabancı unsurların hukuki durumu gibi siyaset-hukuk meseleleri ele alınmıştır. Laoust Gazzâlî’yi meşgul eden pek çok problemin güncelliğini ve çözümsüzlüğünü koruduğu günümüzde onun bizzat hazır ve nazır olduğunu vurguluyor.
Gazzâlî’nin Siyaset Anlayışı siyasi ıslahatın ahlaki bir ıslahat olduğunun göz ardı edildiği bir zamanda bizzat kendini düzeltmeden hiçbir şeyin mümkün olmadığını ortaya koyan yetkin bir inceleme.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2016

Boyut
Sayfa Sayısı

448

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe