El-İhkam
5/5

Meşhur usul âlimi Karafî’nin Hz. Muhammed’in tasarruflarını tasnif eden ve onun en önemli eserlerinden kabul edilenİhkambu cümlelerle başlar. Kitabın müellifiaklî ve naklî ilimler yanında alet ilimleriyle de sözüne itibar edilecek derecede ilgilenmiş özellikle fıkıh ve fıkıh usulü olmak üzere Arap dili ve kelâm alanında derinleşmiştir.
Fıkıh ve fıkıh usulü alanlarındaki eserleri genel olarak değerlendirildiğinde Karafî’nin çalışmalarının günümüz kavramlarıyla hukuk felsefesi ve karşılaştırmalı hukuk alanına girdiği rahatlıkla söylenebilir. Kelâm mezhepler tarihi fıkıh ve fıkıh usulü alanında pek çok kıymetli eseri bulunan Karafî’ninİhkamadlı eseriİslâm hukuku alanında genel bir usul kitabıdır.İhkam’da Hz. Muhammed’in tasarrufları risalet nübüvvet fetva yargı ve devlet başkanlığı kısımlarına ayrılmıştır.İhkambu konuyu sistematik bir şekilde ele alan ilk eserdir.Eserde ayrıca hâkimlere ve müftülere yol gösteren tespitler de vardır.İhkam’da örfe dayalı hukukî hükümlerin değişebileceği de vurgulanmaktadır.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2018

Boyut
Sayfa Sayısı

192

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe