Dirilişin Şartları
5/5

İslâm dünyasının mevcut durumu çatışmaların toplumsal hayatta oynadığı rol dinin anlaşılma şeklinde yaşanan gerilimler çağdaş İslâm düşüncesi açısından çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Cevdet Said’in Dirilişin Şartları adıyla bir araya getirilen makaleleri Soğuk Savaş sonrasındaki tartışmalardan kavramlara uzanan gerilim hatlarının düşüncede ve siyaset sahnesinde nasıl bir rol oynadığını inceliyor. Aynı zamanda İslâmî uyanışın kriterlerini sorguluyor yeni dünya düzeninin analizini yapıyor. İslâm dünyasında uzun vadeli toplumsal değişim din ve şiddet konusunda yaptığı önemli katkılar nedeniyle düşünce hayatımızın önde gelen isimlerinden biri olan Cevdet Said toplumumuzda yüz yılı aşkın bir süredir gündemde kalan meselelere odaklanıyor. Din modernleşme sömürgecilik aydın demokrasi tarih ezilmişlik felsefe gibi olguları hem batıcı yorumun hem de yerleşik muhalif söylemlerin dışında kalarak toplumsal zemin ve arka planlarıyla birlikte incelemesi dikkat çekiyor. Said’in çağdaş İslâm düşüncesinin genel aceleciliğiyle biçimlendirdiği “kabul edilmiş” eğilim ve yönteme kapılmayışı toplumsal değişim dinamiklerini rüşd çerçevesinde yorumlaması hissiyat yüklü söylemin etkilerinden uzak kalışı onu başkalarından kalın çizgilerle ayırır ve bütün eserlerini düşünce dünyamızda ayrıcalıklı bir yere koymayı gerektirir.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2016

Boyut
Sayfa Sayısı

135

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe