Daru'l-fünun Tarihi
5/5

‘İlk dersleri meclis-i valayı ahkam-ı adliye azasından Ethem Paşa verecekti. Bu dersler hakkında Tasvir-i Efkar gazetesi şöyle malumat vermekteydi. Birinci dersin üçyüz kadar dinleyicisi vardı. Yapılan deneyler garip işlerden olup hazır bulunan dinleyicilerin büyük çoğunluğu ömürlerinde böyle şeyleri ilk defa görmüş olduklarından hayretten hayrete düşmüşlerdir. Bilhassa elektrik deneyi yapılırken özel aletten kıvılcımlar çıkması başka bir ince tel vasıtası ile elektrik kuvveti bir adamın vücuduna nakil olunduğunda el veya başka bir şeyle söz konusu adamın neresine dokunulursa oradan renkli kıvılcımlar çıkması bazı kimyevi terkiplerle kaplanmış demir telin adeta yanan bir madde gibi ışık saçması hayretleri bir kat daha çoğaltmıştır. Münif Efendi derslere gelenlerden bazılarının yapılan deneyleri görmek bir oyunmuş gibi seyretmek üzere geldiklerine hükmederek bunların gelmesini önleme çaresi aramaya başlamıştır.’

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı
Boyut
Sayfa Sayısı

104

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe