Ayet ve Hadislerle İslam İlmihali
5/5

İslâm iman ve amel birliğidir. Gerçek bir imana sahip olmadan amel etmenin bir anlamı olmadığı gibi amelsiz imanın da devamlı ve sıhhatli olması mümkün değildir. Allahu Teâlâ Ankebût sûresinde/İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece ‘iman ettik’ demekle bı rakı 11 vereceklerini mi sandılar?” (29/2) buyurarak yalnız iman etmenin yeterli olmadığını bizlere bildirmektedir. Kur’ân’da iman’dan söz edilen hemen her ayette arkasından %liti amel” ifadesi kullanılır. Bunun engüzel örneğini Asr sûresinde görürüz. Bu sûre hüsrana uğramaktan kurtulmanın sadece iman etmekle değil buna ilaveten sâlih amellerde bulunup hakkı ve sabrı tavsiye etmekle mümkün olacağını belirtmektedir. Demek ki sâlih ameller olmadan. İslâmi ilkelere uygun bir hayat yaşamadan yalnızca imanla bu dünya imtihanı kazanılamaz.
İslâm’ın amel cephesi yani muamelât; fert ve toplum hayatının tâbi olması gerektiği kurallarla helâl ve haram hudutlarının belirlenmesini zorunlu kılar. Müslüman yapması ve yapmaması gerekenleri yani “ilm-i hâl”i bilmek zorundadır ilmihâli bilmeden İslâm’ı yaşamak mümkün olamaz.
Kaldı ki islâm Fıkhı; teorik kalıplardan faraziyelerden ve birtakım soyut terimlerden ibaret olamaz. Fıkıh ve ilmihâl; pratik canlı ve delillere dayalı olmak zorundadır. Kısaca mü’minler neleri yapmaları gerektiğini neleri de yapmamaları gerektiğini delilleriyle birlikte öğrenmek zorundadırlar; kendilerini delillere ulaşmaktan alıkoyan taklitçi kolaycı bid’atçı şekilci anlayışlardan da kurtulmak zorundadırlar.
İşte elinizdeki İslâm İlmihâli bir Müslümanın günlük hayatında yapması ve yapmaması gerekenleri en ince ayrıntılarıyla Kur’ân sünnet ve selef-i sâlihîn’den deliller sunarak ortaya koyan mufassal bir eser. Müslüman namaz oruç hac zekât konuları başta olmak üzere ihtiyaç duyduğu temel fıkhî konuları bu eserde delilleriyle birlikte bulacaktır. Üstad Seyyid Sabık konuları ele alırken; sahabe tabiîn ve müctehid imamların (Ebû Hanife Mâlik Şafiî Hanbel Evzâî Sevrîvb.) konuyla ilgili görüşlerine de yer vererek delillerinin kuvvetliliği veya zayıflığını da tartışmıştır.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2009

Boyut
Sayfa Sayısı

675

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe