Ahlak - Medeniyet ve İslam
5/5

Toplumu ve medeniyeti oluşturan ve inşa eden insan olduğuna göre insanın yetiştirilmesi ve geliştirilmesi aynı zamanda toplumun ve medeniyetin geliştirilmesi olarak düşünülebilir. Zira insanlar toplum kurar ve o toplumu medenileştirirler. Dolayısıyla toplumun ve medeniyetin oluşması ve gelişmesinde insan temel bir rol üstlenmektedir. Ancak ahlaki değerler üzerine kurulacak ve sürdürülecek bir toplum ve medeniyet projesi ile bunlardan yoksun olacaklar arasında çok ciddi farklılığın olacağı unutulmamalıdır.
Bu anlamda ahlaki değerler üzerine oluşan varlığını sürdüren ve gelişen bir toplum ve medeniyet insanlık ailesi açısından da manidar gözükmektedir. İşte tam da bu noktada İslam ahlak öğretileri insan toplum ve medeniyet anlamında önemli öğretiler ve değerler sunmaktadır. Bu değerler insana insanlığını hatırlatarak nasıl bir hayat yaşaması ve nasıl bir toplum oluşturması ve bu toplumun özelliklerinin nelerden ibaret olması ve böylece medeni bir toplumun nasıl oluşacağının metotlarını göstermektedir. İslam ahlak öğretileri belli bir sınıfa gruba ya da kitleye değil bütün insanlığa hitap eden temel ve evrensel ahlak öğretilerinden ibaret değerlerden oluşmaktadır. Eserde bu bağlamda ahlak ve medeniyete dair konular işlenirken İslâmi öğretiler açısından konular tahlil edil-meye çalışılmıştır. Ayrıca toplam kalite modernizm postmodernizm ve bunlar arasındaki ilişki küreselleşme ve din ilişkisi gibi konular da incelenerek okuyucuya geniş bir perspektif sunulmuştur.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2011

Boyut
Sayfa Sayısı

482

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe