2 Cilt Takım / Bürokrat Tevfik Biren'in II. Abdülhamid, Meşrutiyet ve Mütareke Hatıraları
5/5

Tevfik Bey Osmanlı İmparatorluğu’nun son devrelerinde mühim vazifeler almış fazileti namusu ve kültürüyle tanınmış olan mümtaz şahsiyetlerden biriydi. II. Abdülhamid Mülkiye’den birinci çıkanları mabeyn katibi olarak yanına alır ve iyi yetişmiş gençler sonradan idari vazifelere verilirdi.
Tevfik Bey bu çalışkan ve zeki birincilerden biriydi. İlk gençlik yıllarında Yıldız Saray’ında vazife alması onun için müstesna bir tecrübe devresi teşkil etmiş ve buradan Kudüs Mutasarrıflığı’na tayin olmuştu.
Bu muvaffakiyeti üzerine Kudüs Mutasarrıflığı’ndan Selanik Valiliği’ne tayin olunmuştu. Bu vazifeyi Konya Yemen Bursa Ankara valilikleri takib etmiş her yerde dürüst ve iyi bir vali olarak tanınıp sevilmişti.
O devir içinde garb neşriyatını takib eden bir içtimai ve felsefi görüşe sahip bulunan sayılı idare adamlarımızdan biriydi.
Tevfik Bey vazifesinin icablarını herşeyin üstünde tutan liyakatsizlere sıra vermeyen hakkı çiğnemeyen karakteriyle en çetin zamanlarda en çetin şahıslara karşı durmasını bilmişti.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2006

Boyut
Sayfa Sayısı

1131

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe