Tevhid ve Risalet
5/5

Kur’an-ı Kerim’i yaklaşık onar ayetlik bölümler yani aşr-ı şerifler halinde öğrenip yaşamak Peygamber Efendimizin (s.a.) ve onun kutlu ashabının uygulamalarındandır. Bundan dolayı biz aşır aşır Kur’an dersleri yapmaya karar verdik. Kur’an’ı aşır aşır işlerken; elimizin ulaştığı belli başlı tefsirlerden istifade ile notlar hazırladık. Elbette çalışmamızda sadece bilgi aktarımını değil ilahi mesajı günlük hayata taşımanın ve hayatın her ânını ve alanını ona göre şekillendirmenin imkânlarını aradık. Rabbim Kur’an’ın hayat verici ilkelerini hayata hâkim kılmayı nasip etsin.

Şüphesiz bir peygamber için en zor iş peygamberliğini kabul ettirmektir. Nitekim birçok ayette tenkitlerin sıklıkla peygamberlik kurumuna yöneltildiği ve pey­gamberlerin yalancılıkla suçlandığı bildirilmiş; onların gerçek peygamber olduğu­na dair akli mucizevi deliller açıklanmış; buna rağmen yalanlamakta di­renenler eleştirilerek felaketlere uğradıkları ahirette de azaba uğrayacakları ha­ber verilmiştir. Şurası açık ki peygamberler ve onlara karşı çıkanlar arasındaki amansız mücadele çağları aşan bir boyut kazanır… Abdullah Yıldız Tevhid ve Risalet kitabında Kur’an kıssalarını dolayısıyla da peygamberlerin mücadelesini daha yoğun bir şekilde anlatıyor. İlahi mesajların farklı vakitlerde farklı elçilere gelmesinden de hareketle tevhid mücadelesinin evrensel ilkelerine vurgu yaparak bu ilkeleri çağa taşımayı öneriyor.
İlahi mesajlardan uzaklaşan kavimlere karşı tek başına ayakta duran peygamberlerin çarpıcı mücadelesi dâhil olmak üzere pek çok kıssayı ele alan Tevhid ve Risalet Kur’an’ın temel konusu olan tevhid ve peygamber kıssaları hakkında somut ve berrak bir çerçeve sunuyor.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2018

Boyut
Sayfa Sayısı

416

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe