Seni Demokrat Yapacaklar
5/5

Miladi takvimle yeni bir yüzyıla ve yeni bir binyıla giriyor olmanın büyüsü çabuk bozuldu. Dünya siyasal

ve ideolojik konjonktüründe Soğuk Savaş’ın sona ermesini müteakiben yaşanan belirsizlik insanlık için barış refah ve mutlulukla değil daha fazla acı ve ızdırap daha fazla kan ve gözyaşı ile anılacak bir döneme yerini bıraktı.

Liberalizm demokrasi ve insan hakları söylemi kendini dünyaya tek patron olarak dayatma çabasındaki Amerika Birleşik Devletleri’nin propagandasında 1990’lardaki vurgusunu gitgide kaybetti. Pax Americana hayali Afganistan ve Irak işgalleriyle eski kaba emperyalizm tecrübesine evrildi.

Amerika’daki neocon’lar marifetiyle emperyalizmin nostaljik söylemine doğru bir geri dönüş yaşandı. Emperyalizm utanç duyulacak bir şey olmaktan çıkarken Rudyard Kipling bir kez daha hatırlandı. Tarihin çöplüğüne atıldığı sanılan eski zamanların dehşetli kurumları yeni ve daha arsız suretlerle karşımızda. Engizisyon Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin şahsında tecessüm etti ve ruhu Batılı zengin ülkelerin gümrük kapılarında dolaşmaya başladı.

Elinizdeki kitap insanlığın karşı karşıya olduğu bu tehlikeye dikkat çekebilme kaygısının kuvvetle hissedildiği bir dönemde kaleme alınmıştır. Bugünkü sürecin yaşadığımız coğrafyanın farklı köşelerinde tarihte ve günümüzde yaşanmış/yaşanmakta olan tecrübe ile benzerlik ve süreklilik arzeden yanlarını teşhis etmeye çalışıyor. Ve elbette -her şeyden önce hacmi itibariyle- konuyu bütün veçheleriyle irdelemek iddiasında değildir. Bu kitap insanlığın içine sürüklendiği felakete “dur” diyebilecek bir uyarıyı dillendirebilirse vazifesini icra etmiş olacaktır.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2008

Boyut
Sayfa Sayısı

152

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe