Kur'an'ı Nasıl Okudular
5/5

Hiç kuşku yok ki vahyin bizzat muhatabı olan Allah Rasûlü (s.a.v.) ile birlikte vahyin nazil oluşuna tanıklık eden Kur’an ayetlerinin adeta gökten yağmur yağar gibi sağanak sağanak indiği ortamı teneffüs eden ilk nesillerin Kur’an’ın mesajlarını okuyup algılamaları ve Rabbimizin Kitab-ı Kerim’inde ebedileştirdiği üzere “semi’na ve eta’na: işittik ve itaat ettik” şuuruyla hemen uygulayıp hayatlarına aktarmaları. Bu kıyamete kadar gelecek tüm nesillere model oluşturacak olumsuz ve eşsiz tecrübeler niteliğindedir.
Onlar ahlakı Kur’an olan Hz. Peygamber’i (s.a.v.) “en güzel örnek” kabul ederek “yaşayan Kur’anlar” oldular.
Rasûlüllah (s.a.v.) ve kutlu ashabı Kur’an’ın hayata ve tarihe müdahale eden eli konuşan dili yaşayan bedeni oldular.
Elinizdeki kitap; Vahy’in ilk muhataplarının emsalsiz örnekliklerinin yardımıyla Kur’an’ın bugün nasıl okunacağı nasıl anlaşılacağı ve nasıl yaşanılabileceği sorularına cevap aramak üzere kaleme alınmış bir üçlemenin ilk kitabıdır. Bu metinde sadece “Kur’an’ı nasıl okudular?” sorusuna Kur’an’da yer alan ayetler Peygamberimiz’in (s.a) hadisleri ve Asr-ı Saadet’te yaşanan sayısız örneklerden yapılan seçkilerle cevap aranmıştır.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2016

Boyut
Sayfa Sayısı

228

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe