Karun
5/5

Zenginliğe verdiği önem zenginliği “bi lim”e iliştirmesi kendisindeki bilgiyle ilişkilendirmesi “bilim”i zenginleşmek için kullanmış olması zenginliğiyle yaptığı gös teriş ve bu yolla elde ettiği güce dayana rak insanlar üzerinde egemenlik kurmaya
kalkışması hep Karun’u “çağdaşımız” yapan birer öge olarak göze çarpar.

Bu açıdan baktığımızda Karun doğrudan doğruya “ekonomi” demektir. Dolayısıyla da “ekonomizm”in toplumda/yaşamda başat eğilim ve uygulama olarak işlev ver diği etkin olduğu çağımızla”öz deşlik” göstermesinde de yadırganabilecek bir yan yoktur.
Evet; insanlığın geçmişinde hemen her dönemin “Kabil”leri “Nemrut”ları “Firavun “ları “Samiri”leri “Ebu Cehil”leri vardır.
Ve on lar da asallarının içinde bulundukları çağ daki etkinliklerine benzer bir işlevi kendi dönemlerinde gerçek leştirmekten geri durmazlar yaşadıkları yer lerde. Bu böyledir. Bunun böyle olması dola yısıyla da işte “Çağdaş Karun”ların Karun’la özdeşleşmişlikleri doğaldır.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2012

Boyut
Sayfa Sayısı

117

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe