İslamın Altın Çağı
5/5

Çok kısa bir süre içersinde çok geniş bir coğrafyada yaygınlık kazanan İslam bu hızlı yayılmanın getirdiği sorunların üstesinden nasıl gelmiştir? Bu geniş coğrafya içinde önceden varolan atıl kapasiteyi nasıl harekete geçirmiş ve o günün şartları içinde çok büyük boyutlara ulaşan ekonomik canlılığı nasıl sağlamıştır?

Fethedilenlerle fatih arasındaki ilişki nasıldı?

Kültürel etkileşimin boyutları nelerdi?

Çok yanlı bir kültürel geçişiminin olduğu bu ilişkiden İslam toplumu nasıl etkilenmiştir? Bu ve benzeri sorularının yanıtlarının arandığı ve yoğun malzemelerle zenginleştirilmiş bu eserde sekizinci ve on birinci yüzyıllar arsında İslam dünyasında ekonomik gelişim ve kültürel değişimler incelenmektedir. İslam tarihinin ihmal edilmiş bir yönü üzerinde yapılan böyle bir araştırmanın bu konu ile ilgilenen okuyuculara yaralı olacağına inanıyoruz.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2002

Boyut
Sayfa Sayısı

316

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe