İlk Dönem İslam Hukuku Yasama, Yargı ve Yürütme
5/5

Merhum Abdülvahhab Hallaf’ın bu eseri adından da anlaşıldığı gibi İslâm’da yasama (et-Teşrî) yargı (el-Kadâ) ve yürütme (et-Tenfîz) kuvvetlerini ele alıyor. Eser küçük hacmine rağmen önemli orijinal bilgileri içermektedir. Yasama yargı ve yürütme kuvvetlerinin mahiyetini tarihi gelişimlerini ön planda tutarak konular işlenmiştir.

Bu kuvvetleri üç merhalede ele alan Hallaf birinci merhaleyi Peygamber (s.a.v)’in dönemine tahsis etmiştir. Bu merhalede yasama yargı ve yürütme kuvvetlerinin nasıl oluştuğunu kaynaklarının neler olduğunu bu kaynakların başında gelen ahkâm ayetleri ve ahkâm hadisleriyle ilgili temel bilgileri ve yasama yargı yürütme yetkilerine kimlerin sahip olduğunu ve bu yetkilerin nasıl ve nerede kullanıldığını örnekleriyle birlikte açıklamıştır. Bunun yanı sıra bu kuvvetlerden askerî malî ve hukukî açıdan nasıl istifade edildiğini detaylı olarak ele almıştır.

İkinci merhaleyi ise Hallaf sahabe dönemine tahsis etmiştir. Peygamberin olmadığı ilk dönem olması hasebiyle bu dönemin özelliklerini ve yine yasama kaynaklarını kimlerin yasayı belirleme hakkına sahip olabildiklerini yargı ve yürütme kuvvetlerine de kimlerin sahip olduğunu bu kuvvetlerin askerî malî ve hukukî işlere nasıl yansıdığını titizlikle izah etmiştir.

Üçüncü merhaleyi ise tedvin ve müctehit imamlar dönemine tahsis etmiş fakat planladığı gibi üçüncü merhaleye ait yargı ve yürütme kuvvetlerine değinememiştir.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2006

Boyut
Sayfa Sayısı

152

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe