Güncel Meselelere Fıkhi Çözümler
5/5

Fıkıh gerçek hayattan toplumdan kopuk üretildiği zaman ve mekanla bağı olmayan soyut bir ilim

değildir. İnsan ve toplum hayatına ilişkin hükümler ihtiva ettiği için fıkhın her daim güncelliğini koruma yeni

meselelere çözümler bulma yükümlülüğü bulunur. Ahmet Özdemir Güncel Meselelere Fıkhi Çözümler adlı

çalışmasında günümüz Müslümanlarının karşılaştıkları fıkhi problemleri tespit edip uygulanabilir çözümler

sunuyor.

Özdemir kitabında çeşitli sorunları anlamak ve yorumlamak için daima fıkhın gerçek hayatla irtibatını esas

alan bir yaklaşımla hareket edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Eserde öncelikle kavram bilgisi ve teorik çerçevede

bilinmesi gerekenler ele alındıktan sonra iki ayrı bölümde çeşitli meseleler ve çözüm önerilerine yer veriliyor. Karşı

karşıya kalınan sorunlara ya da akla takılan bir meseleye dair cevapların tespitinde Türk ve Arap dünyasında önemli

yere sahip fakih ve kurulların yaptıkları yayınlar esas alınıyor.

Güncel Meselelere Fıkhi Çözümler tıpkı fıkıh ilminden beklendiği gibi her dönemde fakihlerin güncel

hayatın çeşitli alanlarına tekabül eden sorunları nasıl yorumladıklarını gösteren bir kitap.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2018

Boyut
Sayfa Sayısı

119

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe