Elli Müslüman Düşünür
5/5

Başlangıcından günümüze İslâm düşüncesi üzerine kapsamlı bir kılavuz.
• Kuruluş devri kelam tefsir felsefe fıkıh ve tasavvuf disiplinle-rinde yaşanan tartışmalar karşılaşmalar İslâm dünyasının sö-mürgeciliğin etkisine girilen yıllar modern zamanlardaki krize karşı geliştirilen cevaplar ve arayışlar…
• Emevilerden Abbasilere Selçuklulardan Osmanlıya Hindis-tan’dan Endülüs’e… Hasan Basri Ebu Hanife İmam Şafii Matu-rudi Eşari Farabi İbn Sina Kindi İbn Rüşd İbn Arabi Gazzâlî İbn Teymiyye İbn Haldun Kuşeyri Kadı Abdulcabbar İmam Rabbani Seyyid Kutup Aliya İzzetbegoviç Mevdudi Ali Şeri-ati Mehmed Âkif Fazlurrahman Said Halim Paşa Necip Fazıl Nurettin Topçu Muhammed İkbal Said Nursi Şah Veliyyullah Dıhlevi Şâtıbî Malik Bin Nebi Cemil Meriç ve diğerleri…
• Tevhid nübüvvet irade kader mezhep insan içtihat cihat ta-savvuf fikri yenilenme sömürgecilik felsefe hilafet sonrası yeni tecrübe mirasımız buhranlarımıza çözüm arayışları…
• Siyasal mücadeleler çatışan akıllar devletler mihne uygulaması saltanat ve hilafet şeri siyaset eğitim hikmet aşk vecd şuur doğu batı ideolojiler kavramlar tecdit hareketi kapitalizm “Kalkınma Sorunu”…
• Günlük hayat medrese tekke modernizm yapısalcılık ilahiyat hümanizm ütopyalar medeniyet sanat…
Mustafa Tekin’in hazırladığı derlemeye Ümit Aktaş Eşref Altaş H. Yunus Apaydın Mustakim Arıcı Kürşad Atalar Kemal Ataman Ah-met Aydın Mustafa Aydın Sedat Baran Kadir Canatan Osman De-mir Kamil Güneş Cağfer Karadaş Agil Şirinov Hüseyin Karaman Ferhat Koca Osman Nuri Küçük Metin Önal Mengüşoğlu Fatih Okumuş Muhammet Özdemir Ahmet Özel Abbas Pirimoğlu Fatih M. Şeker Abdulaziz Tantik Halil Taşpınar Hülya Terzioğlu Zehra Türkmen Mehmet Ulukütük Celalettin Vatandaş ve Ahmet Yaman yazılarıyla katkıda bulundu.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2016

Boyut
Sayfa Sayısı

576

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe