Düşüncede Devrim
5/5

Düşüncede Devrim her biri bir tezi konu edinen on ana başlıktan oluşmaktadır. Öne sürülen her tez temelde ayrı bir konuda ortaya atılmışsa da yazıların tümü incelendiğinde kitapta belli bir konu bütünlüğü olduğu fark edilecektir. Radikal eleştirileriyle tanıdığımız Kürşad Atalar kitabında yirminci yüzyılda Müslümanların en fazla tartıştığı konulara el atıyor. Bilgi gerçeklik hikmet sünnetullah tasavvuf kader gibi kavramlardan siyaset sivil toplum ve İslâmî hareket gibi pratikle yakından ilgili konulara kadar ayrıntılı bir biçimde tartışıyor. Kürşad Atalar İslâmcılığın sistematik araçları çerçevesinde 1990’larda gündeme dâhil olan pek çok liberal metin ve düşünürün eleştirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Kitaba ad olarak ilk makalenin başlığının seçilmesi ise bilinçli bir tercihten kaynaklanır. Zira kitabın her bölümünde üzerinde hassasiyetle durulan konu gündelik hayatta bir devrimin gerçekleşmesinin ancak düşüncede devrimin gerçekleşmesine bağlı olduğudur. Kitabın sonunda yer alan İslâmî hareket konulu makale düşünsel devrimi gerçekleştiren Müslümanların pratik alanda üzerlerine düşenleri nasıl yerine getireceklerine dair öneriler sunmaktadır. Kürşad Atalar’ın Düşüncede Devrim’de ileri sürdüğü tezlerin İslâmcılığın teorik ve pratik yeniden inşası ve düşüncenin doğru mecralarda ilerleyişinin sağlanması açısından mutlaka okunması ve derinlemesine irdelenip tartışılması gerekiyor.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2016

Boyut
Sayfa Sayısı

284

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe