Çağdaş Müslüman Düşünce Sembol Şahsiyetler
5/5

Çağdaş Müslüman Düşünce Sembol Şahsiyetler on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından yirminci yüzyılın sonlarına uzanan bir dönemde bilhassa sömürgeciliğe/emperyalizme ve geleneksel kabullerin hâkim usullerine itiraz olarak ortaya çıkan on iki şahsiyetin yaklaşımlarını ele alıyor. Kitabın ana gayesi İslâmcılığın doğuş şartlarına dikkat çekmenin yanında Çağdaş Müslüman Düşüncenin ‘sembol’ isimlerinin düşünce ve pratiklerini ‘düşüncenin okullaşması’ sürecine katkıları çerçevesinde değerlendirmektir.

Bu çerçevede ele alınan isimler Cemaleddin Afgani Muhammed Abduh Muhammed İkbal Ayetullah Humeyni Mevdudi Hasan el-Benna Seyyid Kutub Malcolm X Aliya İzzetbegoviç Ali Şeriati ve Ercümend Özkan’dır. İslâmcılığın entelektüel ve pratik atmosferini belirleyen bu isimlerin hem hayatları ve fikrî kişilikleri hem de etkileri çerçevesinde incelendiği bu çalışmanın amacı Çağdaş Müslüman Düşünceyi zaafları ve imkânları bağlamında ele almaktır. Bu nedenle kitapta biyografik bölümler olabildiğince kısa tutulmuş fikrî mevzular öne çıkarılmıştır. Bu bağlamda her bir şahsın ‘temel’ görüşleri ‘düşüncenin okullaşması’ sürecine katkısı açısından değerlendirilmiştir.

Çağdaş Müslüman Düşünce Sembol Şahsiyetler oldukça özel bir dönemi o dönemi şekillendiren tartışmalar etrafında irdeliyor. Ele aldığı her isim için değerli bir kaynak olma özelliği taşıyan bu kitap Çağdaş Müslüman Düşüncenin evrensel düzeyde bir ‘başarı’ elde edilmesi yahut arzulanan ‘toplumsallaşma’nın sağlanması için nelerin aşılması gerektiğine ilişkin eleştirel bir boyuta sahip.

Ek bilgi

Basıl Yeri
Basım Yılı

2015

Boyut
Sayfa Sayısı

250

Kapak Türü

Karton Kapak

Kağıt Türü
Dil

Türkçe